☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Wąsewo
Herb Gmina Wąsewo

Środa 05.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatkowej

Pomoc administracyjna ds. wymiaru i księgowości podatkowej

Pomoc administracyjna - Halina Szczechura

Telefon (29) 645 80 00 wew.28

e-mail: halina.szczechura@wasewo.pl

Do zadań i kompetencji  pomocy administracyjnej ds. wymiaru i księgowości  podatkowej należy:

 I. Realizacja zadań własnych:

 1.  Wykonywanie zadań wynikających z:
  - ustawy - Ordynacja podatkowa,
  - przepisów prawa o podatku rolnym, leśnym, oraz podatkach i opłatach lokalnych - z wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej, w szczególności:
  1) dokonywanie wymiaru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych i prawnych techniką komputerową oraz prowadzenie rejestru wymiarowego dla tych grup podatkowych,
  2) gromadzenie i sprawdzanie otrzymanych materiałów dotyczących ustalenia wysokości zobowiązań podatkowych,
  3) wprowadzanie zmian o stanie posiadania gruntów dotyczących wymiaru zobowiązań pieniężnych techniką komputerową,
  4) należyte prowadzenie dokumentacji wymiarowej oraz jej powiązań z odpowiednimi urządzeniami np. rejestrami odpisów i przypisów,
  5) kompletowanie dokumentów niezbędnych do podejmowania decyzji w sprawie ulg, umorzeń podatkowych, odroczenia i rozkładania na raty podatku oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie,
  6) przygotowywanie decyzji dotyczących zmian w wymiarze zobowiązań pieniężnych w ciągu roku kalendarzowego i prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,
  7) sporządzanie sprawozdań analitycznych i statystycznych,
  8) przygotowywanie wniosków do załatwiania odwołań i podań dotyczących wymierzonych zobowiązań oraz prowadzenie rejestru z tego zakresu,
  9) prowadzenie wszystkich spraw związanych z wymiarem zobowiązań pieniężnych przy użyciu komputera,
  10) prowadzenie księgowości podatkowej techniką komputerową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  11) komputerowe księgowanie obrotów w zakresie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów,
  12) wykonywanie wydruków kwitariuszy podatkowych techniką komputerową,
  13) pobieranie od należności wpłaconych po terminie płatności odsetek za zwłokę, jeśli wpłaty pobierane są po wszczęciu czynności egzekucyjnych - także kosztów egzekucyjnych,
  14) prowadzenie rozliczeń inkasentów podatkowych (sołtysów),
  15) naliczanie sołtysom - inkasentom prowizji za inkaso podatkowe,
  16) prowadzenie rachunkowości zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych w zakresie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów,
  17) bieżąca analiza realizacji zobowiązań podatkowych i terminowe wszczynanie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności,
 2. Prowadzenie ewidencji gospodarstw oraz nieruchomości a także dokumentacji pomocniczej.
 3. Wypełnianie kart ewidencyjnych ubezpieczenia rolników i domowników rolnika oraz ich korekta.
 4. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach podatkowych.
 5. Wydawanie zaświadczeń o zaległościach podatkowych oraz zaświadczeń o stanie majątkowym.
 6. Wykonyanie zadań wynikających z ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie wykonywanych obowiązków.
 7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy i Skarbnika Gminy.
Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Michalska
(2007-02-23 09:09:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kania
(2018-02-07 12:51:02)
 
 
ilość odwiedzin: 881047

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X