Ewidencje inne

Pracowników Urzędu

      ewidencję prowadzi inspektor ds. pracowniczych i obsługi samorządu gminnego

Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych
      
ewidencję prowadzi inspektor ds. pracowniczych i obsługi samorządu gminnego

Skarg i wniosków
      ewidencję prowadzi Sekretarz Gminy

Wydanych zaświadczeń
- o dochodowości i prowadzeniu gospodarstwa rolnego
- o nie zaleganiu w podatkach
- o wielkości gospodarstwa dla celów podatkowych
      ewidencję w/w spraw prowadzi inspektor ds. wymiaru i księgowości podatkowej 


 Zbiorników bezodpływowych

      ewidencję prowadzi inspektor ds. gospodarki komunalnej

 Przydomowych oczyszczalni ścieków
    
ewidencję prowadzi inspektor ds. g
ospodarki komunalnej

Wytworzył:
Udostępnił:
Michalska Aneta
(2006-02-01 13:30:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kania Marcin
(2021-09-02 15:22:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki