Mienie Komunalne

 

STAN MIENIA KOMUNALNEGO
W GMINIE WĄSEWO NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU

1. Nieruchomości stanowiące własność

 Budynek Urzędu Gminy  wraz z działką o powierzchni 0,38 ha
 Budynek Lecznicy Zwierząt  wraz z działką o powierzchni 0,27 ha
 Budynek Ośrodka Zdrowia  wraz z działką o powierzchni 0,15 ha
 Nieruchomość po zbiornicy zwłok zwierzęcych   o powierzchni 0,27 ha
 Wysypisko śmieci w Brzezienku   o powierzchni 1,25 ha
 Skwer - zieleń osiedlowa w Wąsewie   o powierzchni 0,43 ha 
 Parking w Wąsewie   o powierzchni 0,07 ha
 Remiza OSP w Zgorzałowie  wraz z działka o powierzchni 0,10 ha
 Świetlica w Ulasku  wraz z działką o powierzchni 0,12 ha
 Świetlica we wsi Przedświt  wraz z działką o powierzchni 0,20 ha
 Stacja Uzdatniania Wody w Wąsewie  wraz z działką o powierzchni 0,43 ha
 Stacja Uzdatniania Wody w Bartosach  wraz z działką o powierzchni 0,10 ha 
 Stacja Uzdatniania Wody w Brzezienku  wraz z działką o powierzchni 0,15 ha
 Stacja Uzdatniania Wody w Przyborowiu  wraz z działką o powierzchni 0,12 ha 
 Stacja Uzdatniania Wody w Majdanie Suskim  wraz z działką o powierzchni 0,39 ha
 Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna  wraz z działką o powierzchni 1,48 ha
 Działka na której znajduje się transformator do oczyszczalni ścieków   o powierzchni 0,04 ha 
 Budynek Przedszkola w Wąsewie  wraz z działką o powierzchni 0,29 ha
 Szkoła w Wąsewie  wraz z działką o powierzchni 2,16 ha
 Budynek Nauczyciela w Wąsewie    
 Szkoł w Trynosach wraz z działką o powierzchni 0,90 ha
 Szkoła w Rudzie wraz z działką  o powierzchni 0,57 ha
 Szkoła w Brudkach Starych wraz z działką o powierzchni 1,44 ha
 Szkoła w Rząśniku Włościańskim wraz z działką o powierzchni 0,68 ha
 Szkoła w Grądach wraz z działką o powierzchni 0,14 ha
 Nieruchomość w Grądach /uż. wiecz. GS 0,19ha/  działka o powierzchni 1,21 ha
 Budynek wielorodzinny w Trynosach Osiedle /5 lokali/  działka o powierzchni 0,15 ha
 Studnia głębinowa w Brzezienku  działka o powierzchni 0,03 ha 
 Działka w Rząśniku Włościańskim pod budowę stacji uzdatniania wody   o powierzchni 0,23 ha

 Działki budowlane w miejscowościach:
- Grądy
- Zgorzałowo
- Mokrylas
- Ruda
- Trynosy


7 działek
2 działki
działka
działka
działka


o łącznej pow. 1,30 ha
o łącznej pow. 0,39 ha
o łącznej pow. 0,22 ha
o łącznej pow. 0,20 ha
o łącznej pow. 0,70 ha

 

2. Nieruchomości będące w posiadaniu
- nieruchomość zabudowana w Wąsewie                                                                    o powierzchni 0,71 ha

3. Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym
- grunt pod stacją redukcyjno - pomiarową                                                                o powierzchni 0,07 ha

4. Sieć wodociągowa w miejscowościach:
Wąsewo, Zastawie, Wysocze, Wąsewo Kolonia, Mokrylas, Zgorzałowo,
Bartosy, Brzezienko, Przyborowie, Trynosy, Czesin, Modlinek,
Majdan Suski, Ulasek, Trynosy - Osiedle, Rynek, Brudki Stare
i Przedświt o łącznej długości 75,3 km i ilości przyłączy 779 szt.

5. Sieć kanalizacyjna w miejscowości Wąsewo
- łączna długość                        - 4,7 km
- liczba przykanalików              - 143

6. Na terenie gminy znajdują się 22 odcinki dróg gminnych o łącznej długości 57,0 km w tym:
- grumtowe naturalne                - 22,0 km
- gruntowe ulepszone                - 27,0 km
- o nawierzchni asfaltowej         - 8,0 km

7.W roku bieżącym sprzedano:
- działkę budowlaną we wsi Zgorzałowo                        o powierzchni 0,07 ha                                za cenę 360,00 zł
- działkę budowlaną w Wąsewie                                    o powierzchni 1288 m2                              za cenę 36.966,00 zł

8. Dochody uzyskiwane z tytułu:
1. Najmu lokali mieszkalnych                                                                                                          9.833,19 zł
2. Najmu lokali użytkowych                                                                                                           12.960,00 zł
3. Użytkowania wieczystego od GS SCH                                                                                       142,50 zł
4. Wydzierżawienie gruntu dla "RUCH"                                                                                           393,48 zł
5. Wydzierżawienie nieruchomości w Wąsewie                                                                                819,70 zł
6. Dzierżawy wodociągów i kanalizacji sanitarnej                                                                             4.694,16 zł

Wytworzył:
Udostępnił:
Michalska Aneta
(2006-02-07 12:26:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Michalska Aneta
(2006-02-07 14:01:53)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki