Mienie komunalne 2007rok

STAN MIENIA KOMUNALNEGO
W GMINIE WĄSEWO NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2007 R
.

I.  Nieruchomości stanowiące własność:

1. Budynek Urzędu Gminy wraz z działką o pow. 0,38 ha
2. Budyny lecznicy zwierząt wraz z działką o pow. 0,27 ha
3. Budynek Ośrodka Zdrowia wraz z działką o pow. 0,15 ha
4. Nieruchomość po zbiornicy zwłok zwierzęcych   o pow. 0,27 ha
5. Skwer - zieleń osiedlowa w Wąsewie   o pow. 0,43 ha
6. Parking w Wąsewie   o pow. 0,07 ha
7. Remiza OSP w Zgorzałowie wraz z działką o pow. 0,10 ha
8. Świetlica w Ulasku wraz z działką o pow. 0,12 ha
9. Świetlica we wsi Przedświt wraz z działką o pow. 0,20 ha
10. Stacja Uzdatniania Wody w Wąsewie wraz z działką o pow. 0,43 ha
11. Stacja Uzdatniania Wody w Bartosach wraz z działką o pow. 0,10 ha
12. Stacja Uzdatniania Wody w Brzezienku wraz z działką o pow. 0,15 ha
13. Stacja Uzdatniania Wody w Przyborowiu wraz z działką o pow. 0,12 ha
14. Stacja Uzdatniania Wody w Majdanie Suskim wraz z działką o pow. 0,39 ha
15. Stacja Uzdatniania Wody w Rząśniku Wł. wraz z działką o pow. 0,23 ha
16. Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna wraz z działką o pow. 1,48 ha
17. Działka na której znajduje się transformator do oczyszczalni ścieków   o pow. 0,04 ha
18. Budynek Przedszkola w Wąsewie wraz z działką o pow. 0,29
19. Szkoła w Wąsewie wraz z działką o pow. 2,16 ha
20.  Budynek nauczyciela w Wąsewie    
21. Szkoła w Trynosy Osiedle wraz z działką o pow. 0,90 ha
22.  Szkoła w Rudzie wraz z działką  o pow. 0,57 ha
23. Szkoła w Brudkach Starych wraz z działką o pow. 1,44 ha
24. Szkoła w Rząśniku Włościańskim  wraz z działką o pow. 0,68 ha
25. Szkoła w Grądach   wraz z działką o pow. 0,14 ha 
26. Nieruchomość w Grądach /uż. wiecz. GS 0,19 ha/  działka  o pow. 1,21 ha 
27. Budynek wielorodzinny w Trynosach Osiedle  / 5 lokali / działka  o pow. 0,15 ha 
28. Studnia głębinowa w Brzezienku  działka  o pow. 0,15 ha 
 29. Działki budowlane w miejscowościach:     
 - Grądy  7 działek o łącznej pow. 1,30 ha
 - Zgorzałowo 2 działki o łącznej pow. 0,39 ha
 - Mokrylas 1 działka o pow. 0,22 ha
 - Ruda 1 działka o pow. 0,20 ha
 - Trynosy 1 działka o pow. 0,70 ha

II. Nieruchomości będące w posiadaniu.
- nieruchomość zabudowana w Wąsewie po byłym SKR o pow. 0,71 ha

III. Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym.
- grunt pod stacją redukcyjno - pomiarową w Przyborowiu o pow. 0,07 ha

IV. Sieć wodociągowa w miejscowościach:
Wąsewo, Zastawie, Wysocze, Wąsewo Kolonia, Mokrylas, Zgorzałowo, Bartosy, Brzezienko, Przyborowie, Trynosy, Czesin, Modlinek, Majdan Suski, Ulasek, Trynosy - Osiedle, Rynek, Brudki Stare, Przedświt, Rososz i Króle, Bagatele, Brudki Nowe, Dalekie, Grądy, Rząśnik Majdan, Rząśnik Włościański, Rząśnik Szlachecki, Wąsewo Lachowiec, Jarząbka, Choiny, Grębki, Ruda  o łącznej długości 133 km i ilości przyłączy 1130 szt.

V. Sieć kanalizacyjna w miejscowości Wąsewo
- łączna długość - 4,7 km
- liczba przykanalików - 143 szt.

VI. Na terenie gminy znajduje się 22 odcinki dróg gminnych o łącznej długości 57,0 km w tym:
- grunty naturalne                 - 22,0 km
- grunty ulepszone                - 27,0 km
- o nawierzchni asfaltowej  - 8,0 km

VII. W okresie sprawozdawczym nie sprzedano, ani też nie zakupiono nieruchomości.

VIII. Dochody uzyskiwane z tytułu:
 1. Najmu lokali mieszkalnych - 6.499,19 zł
 2. Najmu lokali użytkowych - 6.551,00 zł
 3. Użytkowania wieczystego od GS SCH - 142,50 zł
 4. Wydzierżawienie gruntu dla "RUCH" - 327,90 zł
 5. Wydzierżawienie nieruchomości w Wąsewie - 819,70 zł
 6. Dzierżawy wodociągów i kanalizacji sanitarnej - 5.199,70 zł

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kania Marcin
(2008-03-20 10:17:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kania Marcin
(2008-03-20 10:27:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki