Podatek rolny

 

Podatek rolny

Uchwała Nr XXXIX/277/2014 w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz informacji o gruntach

Uchwała Nr II.8.2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 rok

Deklaracja na podatek rolny

Informacja o gruntach

 

Aktualna stawka

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. z 2020 r. 982) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2021 r. wynosi– 58,55 zł za 1 dt.

Rada Gminy Wąsewo przyjęła powyższą wartość, w związku z czym stawka podatku rolnego wynosić będzie:

  • powyżej 1 ha powierzchni (1 ha przeliczeniowy) wynosi 58,55 zł  x 2,50q= 146,375 zł
  •  do 1ha powierzchni ( 1ha fizyczny) wynosi 58,55 zł x 5q = 292,75 zł

Obowiązujące od dnia 1 lipca 2019r.

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

- IR-1 - INFORMACJA O GRUNTACH

- ZIR-1 - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

- ZIR-2 - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

- ZIR-3 - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

- DR-1 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

- ZDR-1 - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

- ZDR-2 - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Kania
(2013-01-10 10:33:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kania
(2021-01-25 09:18:08)