☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Wąsewo
Grafika zawierająca herb Gmina Wąsewo

Sobota 15.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu - Sekretarz

Sekretarz Gminy


Funkcję Sekretarza sprawuje Barbara Trojanowska

Tel: (29) 645 80 00

Sekretarz Gminy - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu i warunki jego działania.
 
Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
 1. organizacja pracy Urzędu,
 2. opracowywanie projektu Statutu, Regulaminu i ich zmian oraz innych regulaminów dotyczących działalności Urzędu,
 3. zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami,
 4. opracowywanie zakresów czynności na poszczególne stanowiska pracy,
 5. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 6. zapewnienie właściwej informacji dotyczącej pracy Urzędu i poszczególnych stanowisk,
 7. systematyczne działanie na rzecz doskonalenia obsługi interesantów i poprawy stylu pracy Urzędu,
 8. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta
 9. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników,
 10. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 11. koordynowanie prac związanych z wyborami, referendami i spisami,
 12. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 13. rozpatrywanie skarg na pracę Urzędu,
 14. prowadzenie kontroli wewnętrznej,
 15. prowadzenie centralnego rejestru zarządzeń,
 16. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
 17. zapewnienie przestrzegania przez pracowników tajemnicy służbowej oraz ochrony innych ustawowo chronionych informacji,
 18. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 19. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie,
 20. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 21. nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków,
 22. współpraca z Rejonowym Urzędem Pracy w sprawie zatrudnienia bezrobotnych, stażystów,
 23. przygotowywanie i ewidencja upoważnień i pełnomocnictw,
 24. prowadzenie zbioru przepisów gminnych,
 25. potwierdzanie własnoręczności podpisów,
 26. przyjmowanie oświadczeń ustnych ostatniej woli spadkodawcy,
 27. pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych,
 28. prowadzenie spraw osób skazanych i współpraca z kuratorem zawodowym,
 29. obsługa systemu informacji prawnej LEX,
 30. przestrzeganie zasad ustalonych w Regulaminie,
 31. zastępowanie Wójta podczas jego nieobecności,
 32. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
   

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Michalska
(2006-01-03 14:19:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Michalska
(2006-01-11 10:14:57)
 
 
liczba odwiedzin: 969268

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X