☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Wąsewo
Grafika zawierająca herb Gmina Wąsewo

Niedziela 09.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu - Wójt

WójtFunkcję Wójta sprawuje Rafał Kowalczyk.

Tel: (29) 645 80 00

Wójt zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania Urzędu.

Zadania Wójta:

 1. skuteczne wypełnianie zadań organizatorskich w stosunku do instytucji, obywateli oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
 2. wnikliwe i terminowe rozpatrywanie skarg i wniosków,
 3. przygotowywanie projektów uchwał Rady, w tym projektu budżetu Gminy,
 4. wykonywanie uchwał Rady,
 5. stwarzanie organizacyjnych i materialno - technicznych warunków działalności Rady i jej Komisji,
 6. wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 7. reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
 8. prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 9. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowanie tych czynności,
 10. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 11. zapewnienie wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych,
 12. dokonywanie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności między Zastępcą Wójta, Sekretarzem i Skarbnikiem Gminy, koordynowanie ich działalności i przy ich pomocy nadzorowanie i kierowanie pracą Urzędu,
 13. zapewnianie skutecznej kontroli realizacji zadań i przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników Urzędu,
 14. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 15. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 16. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 17. upoważnianie pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w swoim imieniu,
 18. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 19. sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi gminy,
 20. pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy,
 21. kierowanie wykonywaniem zadań obronnych,
 22. wydawanie przepisow prawnych w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji oraz wytycznych,
 23. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin.
   
Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Michalska
(2006-01-03 14:15:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Michalska
(2007-02-23 08:57:53)
 
 
liczba odwiedzin: 967830

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X