☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Wąsewo
Grafika zawierająca herb Gmina Wąsewo

Niedziela 09.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Wójt Gminy Wąsewo ogłasza konkurs na stanowisko pracy: koordynator projektu konkursowego „Tęczowe przedszkole” w okresie od 01.10.2011 do 31.03.2013r.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu oświatą,
 • znajomość POKL.

Zakres czynności:

 • bieżące zarządzanie projektem,
 • podejmowanie kluczowych decyzji o zaangażowaniu i wykorzystaniu poszczególnych zasobów projektowych,
 • kierowanie personelem projektu,
 • stały nadzór nad zgodnością działań z umową, budżetem i harmonogramem,
 • akceptowanie programu zajęć dydaktycznych utworzonych przez nauczycieli, nadzór nad ich prawidłową realizacją,
 • monitoring, ewaluacja, rekrutacja, promocja, archiwizacja dokumentów projektu,
 • weryfikacja wskaźników przewidzianych w projekcie.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • dokument potwierdzający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • oświadczenie kandydata o:

     - niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

     - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

     - braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku.

Czas pracy:

 • 1/1 etatu.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wąsewo pokój nr 4 (sekretariat) lub przesłać na adres urzędu z dopiskiem „Konkurs na stanowisko koordynatora” w terminie do dnia 11.10.2011 r. do godz. 16:00.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 12.10.2011 roku

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.wasewo.eur.pl .

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Kania
(2011-10-05 15:13:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kania
(2011-10-05 15:15:26)
 
 
liczba odwiedzin: 967851

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X