Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym do produkcji rolnej

Wykaz producentów rolnych, którzy w 2023r. otrzymali pomoc publiczną w postaci zwrotu części podatku akcyzowego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.z 2003r. poz. 356)

Wykaz producentów rolnych, którzy otrzymali pomoc publiczną w postaci zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022r. (w oparciu o obowiązek publikacji informacji o pomocy publicznej wynikający z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych z dn. 30 czerwca 2005r.)

Wykaz producentów rolnych, którzy w 2021 r. otrzymali pomoc publiczną w postaci zwrotu części podatku akcyzowego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2188)  w ramach  programu  pomocowego  notyfikowanego w Komisji Europejskiej o numerze SA.39937(2014/X) (w oparciu o obowiązek publikacji informacji o pomocy publicznej wynikający z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r.)

Wykaz producentów rolnych, którzy w 2020 r. otrzymali pomoc publiczną w postaci zwrotu części podatku akcyzowego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2188)  w ramach  programu  pomocowego  notyfikowanego w Komisji Europejskiej o numerze SA.39937(2014/X) (w oparciu o obowiązek publikacji informacji o pomocy publicznej wynikający z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r.)

Wykaz producentów rolnych, którzy w 2019 r. otrzymali pomoc publiczną w postaci zwrotu części podatku akcyzowego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2188)  w ramach  programu  pomocowego  notyfikowanego w Komisji Europejskiej o numerze SA.39937(2014/X) (w oparciu o obowiązek publikacji informacji o pomocy publicznej wynikający z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r.)

Wykaz producentów rolnych, którzy w 2018r. otrzymali pomoc publiczną w postaci zwrotu części podatku akcyzowego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018r. poz. 2244, 2247) w ramach programu pomocowego notyfikowanego w Komisji Europejskiej o numerze SA.39937(2014/X) (w oparciu o obowiązek publikacji informacji o pomocy publicznej wynikającej z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych z dn. 27 sierpnia 2009r.)

Wykaz producentów rolnych, którzy w 2017r. otrzymali pomoc publiczną w postaci zwrotu części podatku akcyzowego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1340) w ramach programu pomocowego notyfikowanego w Komisji Europejskiej o numerze SA.39937(2014/X) (w oparciu o obowiązek publikacji informacji o pomocy publicznej wynikającej z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych z dn. 27 sierpnia 2009r.)

Wykaz producentów rolnych, którzy otrzymali pomoc publiczną w postaci zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016r. (w oparciu o obowiązek publikacji informacji o pomocy publicznej wynikający z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych z dn. 30 czerwca 2005r)

Wykaz producentów rolnych, którzy otrzymali pomoc publiczną w postaci zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015r. (w oparciu o obowiązek publikacji informacji o pomocy publicznej wynikający z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych z dn. 30 czerwca 2005r)

Wykaz producentów rolnych, którzy otrzymali pomoc publiczną w postaci zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II półroczu 2014r. (w oparciu o obowiązek publikacji informacji o pomocy publicznej wynikający z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych z dn. 30 czerwca 2005r)

Wykaz producentów rolnych, którzy otrzymali pomoc publiczną w postaci zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2014r. (w oparciu o obowiązek publikacji informacji o pomocy publicznej wynikający z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych z dn. 30 czerwca 2005r)

Wykaz producentów rolnych, którzy otrzymali pomoc publiczną w postaci zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II półroczu 2013r. (w oparciu o obowiązek publikacji informacji o pomocy publicznej wynikający z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych z dn. 30 czerwca 2005r)

Wykaz producentów rolnych, którzy otrzymali pomoc publiczną w postaci zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2013r. (w oparciu o obowiązek publikacji informacji o pomocy publicznej wynikający z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych z dn. 30 czerwca 2005r)

Wykaz producentów rolnych, którzy otrzymali pomoc publiczną w postaci zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II półroczu 2012r. (w oparciu o obowiązek publikacji informacji o pomocy publicznej wynikający z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych z dn. 30 czerwca 2005r)

Wykaz producentów rolnych, którzy otrzymali pomoc publiczną w postaci zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2012r. (w oparciu o obowiązek publikacji informacji o pomocy publicznej wynikający z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych z dn. 30 czerwca 2005r)

Wytworzył:
Udostępnił:
Kania Marcin
(2012-04-30 13:10:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Kania Marcin
(2024-05-27 09:29:36)