Wójt Gminy Wąsewo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r., poz.1817 z późn.zm.),  oraz w związku z uchwałą nr XXVII.192.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2018 na wsparcie zadania publicznego w zakresie:

 

Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

Termin składania ofert na zadania: od 10 stycznia 2018 r. do 01 lutego 2018 r. do godz. 10.00.

 

Do pobrania:

- ogłoszenie

- wzór oferty

- wzór umowy

- wzór sprawozdania

- oświadczenie KRS

 

- rozstrzygnięcie

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Kania
(2018-01-10 14:08:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kania
(2018-02-15 15:37:42)