Wójt Gminy Wąsewo przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „Ziemia Wąsewska”  na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn.zm.) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. „X Festiwal Pieśni Maryjnej”.

Oferta została zamieszczona na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej – Gminy Wąsewo;

2) w siedzibie Urzędu Gminy Wąsewo w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej www.wasewo.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. od 13 października do 20 października 2017r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty poprzez:

1) wysłanie uwag na adres e-mail: wasewo@pro.onet.pl

2) osobiste dostarczenie pisemnych uwag do sekretariatu  - Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, pok. 4.

 

Do pobrania:

- oferta


- rozstrzygnięcie

Dodane  [2017-10-20  13:33:43]

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Kania
(2017-10-13 15:06:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kania
(2017-10-31 13:38:35)