Wójt Gminy Wąsewo przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. „Z kulturą nie tylko od święta”.

Proszę o zgłaszanie pisemnych uwag dotyczących oferty w terminie od 08 listopada 2013r. od 18 listopada 2013r. poprzez:

1. wysłanie uwag na adres e-mail: wasewo@pro.onet.pl

2. osobiste dostarczenie pisemnych uwag do sekretariatu  - Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, pok. 4.

 

Do pobrania:

- oferta

- Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

- Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń od oferty zgłoszeń w trybie pozakonkursowym [Dodane: 22.11.2013  09:48]

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Kania
(2013-11-08 11:21:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kania
(2013-11-22 09:50:46)